Yoga Therapy Individual

Yoga Therapy Individual

Special Offer
Upto 15% Off
Valid till 31st March 2017

Yoga & Meditation Package

Yoga & Meditation Package

Package Tariff (INR)
Villa's 7 Nights / 8 Days 14 Nights / 15 Days 21 Nights / 22 Days 28 Nights / 29 Days
Single Double Single Double Single Double Single Double
Deluxe 86,450 1,48,400 1,72,900 2,96,800 2,59,350 4,45,200 3,45,800 5,93,600
Classic 1,01,150 1,63,100 2,02,300 3,26,200 3,03,450 4,89,300 4,04,600 6,52,400
Royal 1,20,750 1,82,700 2,41,500 3,65,400 3,62,250 5,48,100 4,83,000 7,30,800
Maharaja 11,99,150 2,51,300 3,98,300 5,02,600 5,97,450 7,53,900 7,96,600 10,05,200
Villa's 7 Nights / 8 Days
Single Double
Deluxe 86,450 1,48,400
Classic 1,01,150 1,63,100
Royal 1,20,750 1,82,700
Maharaja 1,99,150 2,51,300
Villa's 14 Nights / 15 Days
Single Double
Deluxe 1,72,900 2,96,800
Classic 2,02,300 3,26,200
Royal 2,41,500 3,65,400
Maharaja 3,98,300 5,02,600
Villa's 21 Nights / 22 Days
Single Double
Deluxe 2,59,350 4,45,200
Classic 3,03,450 4,89,300
Royal 3,62,250 5,48,100
Maharaja 5,97,450 7,53,900
Villa's 28 Nights / 29 Days
Single Double
Deluxe 3,45,800 5,93,600
Classic 4,04,600 6,52,400
Royal 4,83,000 7,30,800
Maharaja 7,96,600 10,05,200
Package Tariff (EURO)
Villa's 7 Nights / 8 Days 14 Nights / 15 Days 21 Nights / 22 Days 28 Nights / 29 Days
Single Double Single Double Single Double Single Double
Deluxe 1,235 2,120 2,470 4,240 3,705 6,360 4,940 8,480
Classic 1,445 2,330 2,890 4,660 4,335 6,990 5,780 9,320
Royal 1,725 2,610 3,444 5,220 5,175 7,830 6,900 10,440
Maharaja 2,845 3,590 5,690 7,180 8,535 10,770 11,380 14,360
Villa's 7 Nights / 8 Days
Single Double
Deluxe 1,235 2,120
Classic 1,445 2,330
Royal 1,725 2,610
Maharaja 2,845 3,590
Villa's 14 Nights / 15 Days
Single Double
Deluxe 2,470 4,240
Classic 2,890 4,660
Royal 3,444 5,220
Maharaja 5,690 7,180
Villa's 21 Nights / 22 Days
Single Double
Deluxe 3,705 6,360
Classic 4,335 6,990
Royal 5,175 7,830
Maharaja 8,535 10,770
Villa's 28 Nights / 29 Days
Single Double
Deluxe 4,940 8,480
Classic 5,780 9,320
Royal 6,900 10,440
Maharaja 11,380 14,360
Package Tariff (USD)
Villa's 7 Nights / 8 Days 14 Nights / 15 Days 21 Nights / 22 Days 28 Nights / 29 Days
Single Double Single Double Single Double Single Double
Deluxe 1276 2191 2552 4381 3829 6572 5105 8763
Classic 1493 2408 2986 4815 4480 7223 5973 9631
Royal 1783 2697 3559 5394 5348 8091 7130 10788
Maharaja 2940 3710 5880 7419 8820 11129 11759 14839
Villa's 7 Nights / 8 Days
Single Double
Deluxe 1276 2191
Classic 1493 2408
Royal 1783 2697
Maharaja 2940 3710
Villa's 14 Nights / 15 Days
Single Double
Deluxe 2552 4381
Classic 2986 4815
Royal 3559 5394
Maharaja 5880 7419
Villa's 21 Nights / 22 Days
Single Double
Deluxe 3829 6572
Classic 4480 7223
Royal 5348 8091
Maharaja 8820 11129
Villa's 28 Nights / 29 Days
Single Double
Deluxe 5105 8763
Classic 5973 9631
Royal 7130 10788
Maharaja 11759 14839